visie

De stad heeft genoeg talenten en kwaliteiten te bieden…

De vraag naar evenementen in grote steden is groot. Helaas wordt het aanbod door de huidige crisis steeds minder. In deze tijden wordt vooral bezuinigd op kunst en cultuur, waardoor evenementenorganisatoren niet meer als vanouds in zee kunnen gaan met dure bedrijven vanwege hun gevestigde naam.

Kunst en cultuur in de vorm van projecten en evenementen hebben een grote meerwaarde voor de stad. Kunst en cultuur als basis voor leefbare samenleving! Daarom is het uitermate belangrijk dat deze uitingen ongehinderd door kunnen gaan.

Ext-Ra maakt zoveel mogelijk gebruik van de nieuwe, jonge talenten uit ons eigen netwerk. Zo help je de ontwikkeling van die ruwe diamanten en hou je de kosten laag. Een ander voordeel van deze jonge talenten is hun grenzeloze ambitie en enthousiasme.

Het is een oefening in schakelen; het aan elkaar verbinden van mensen, organisaties en talenten is daarom ook een van de speerpunten van beleid bij Ext-Ra.


Een Pot met Goud onder de regenboog? De stad heeft het!